Home / Tag Archives: Dien Thuyet

Tag Archives: Dien Thuyet

Nghệ thuật diễn thuyết

Dien thuyet

Một trong những sự khác biệt lớn nhất mà con người có được với muôn loài khác, đó là khả năng giao tiếp và năng lực trí não. Chúng ta thường giao tiếp bằng hình ảnh hoặc ngôn ngữ. Ngoài việc giao tiếp với thế giới bên ngoài, chúng ta còn thường xuyên giao tiếp nội tâm tức là giao tiếp với chính bản thân mình.

Đọc Thêm »