Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Bộ 3 kỹ năng làm việc hiệu quả

Những hình ảnh từ khóa học "Nâng cao kỹ năng làm việc hiệu quả" cho các Cán bộ kỹ thuật Viettel do Khoa Quản trị và Kinh doanh HSB Đại học Quốc Gia tổ chức ngày 1,2,3 tháng 12 tại Học Viện Viettel