Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

CÂN BẰNG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG HBC

Những hình ảnh từ buổi nói chuyện "Cân bằng công việc và cuộc sống" dành cho các Doanh nhân đất cảng thuộc Cộng đồng doanh nhân HBC do Trung tâm đào tạo doanh nhân HPM tổ chức ngày 30 tháng 7 tại Hải Phòng