Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Chân dung người Bán hàng Thành Công

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Chân dung người Bán hàng Thành Công" cho các cán bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT do Công ty CECOMTECH tổ chức ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội