Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

  • Đào Tạo »
  • 2016 »
  • DOANH NHÂN THÀNH CÔNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

DOANH NHÂN THÀNH CÔNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

Chia sẻ ngày cuối tuần với các doanh nhân của Cộng đồng HBC tại đất cảng Hải Phòng về chủ đề "DOANH NHÂN THÀNH CÔNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP"