Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Giám đốc Sản xuất

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp" dành cho các Giám đốc Sản xuất của Tổng công ty xi măng VICEM do ITG tổ chức ngày 28-29 tháng 7 tại Viện công nghệ xi măng