Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

HOURENSOU BÁO CÁO LIÊN LẠC BÀN BẠC

Chương trình đào tạo "HOURENSOU" dành cho cán bộ nhân viên và đội ngũ quản lý Công Ty TNHH EPE Packaging Việt Nam do TT đào tạo doanh nhân HPM tổ chức ngày 3 tháng 8 tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng