Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Khai tâm về VHDN EVN HPMB SONLA

Đào tạo về chủ đề Văn hóa doanh nghiệp cho toàn bộ cán bộ nhân viên Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La EVN HPMB SONLA