Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

  • Đào Tạo »
  • 2016 »
  • KHỞI NGHIỆP - THÀNH CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG

KHỞI NGHIỆP - THÀNH CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "KỸ NĂNG LẬP, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH" cho 160 học viên lớp KHỞI NGHIỆP - THÀNH CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG do CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÂN NGUYÊN EDUBIZ tổ chức ngày 6, 8, 9 tháng 12 nằm trong chuỗi chương trình Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn thành phố năm 2016 của Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ & vừa - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội