Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

  • Đào Tạo »
  • 2016 »
  • KN Giao Tiếp và Xử lý tình huống trong giao tiếp với KH

KN Giao Tiếp và Xử lý tình huống trong giao tiếp với KH

Những hình ảnh từ 3 lớp đào tạo "KN Giao Tiếp và Xử lý tình huống trong giao tiếp với KH" cho các Giao Dịch Viên của Mobifone do Công ty Brainwork tổ chức