Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Kỹ năng Chăm sóc khách hàng VTC INTECOM

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng Chăm sóc khách hàng" cho cán bộ nhân viên công ty VTC INTECOM tổ chức ngày 27 tháng 9 tại Hà Nội