Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Kỹ năng đàm phán thuyết trình GED 162

Những hình ảnh từ chương trình :Kỹ năng đàm phán thuyết trình GED 162: do học viên doanh nhân GED tổ chức trong 4 ngày 12,13,19,20 tháng 9 tại Hà Nội