Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Kỹ năng quản trị nhóm Call Center

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo Kỹ năng quản trị nhóm Call Center dành cho các học viên thuộc đài 1090 do Sage tổ chức tại Cần Thơ ngày 26-27 tháng 5 năm 2016