Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Lãnh Đạo Người Truyền Lửa

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Lãnh Đạo Người Truyền Lửa" dành cho các nhà Quản lý cấp trung Nhà máy xi măng Bút Sơn do Viện công nghệ xi măng Vicem tổ chức ngày 1-2 tháng 6 tại Hà Nam