Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

  • Đào Tạo »
  • 2016 »
  • Lập Kế hoạch và Quản trị công việc Hiệu quả NASCO

Lập Kế hoạch và Quản trị công việc Hiệu quả NASCO

Những hình ảnh từ hai lớp đào tạo với chuyên đề "Lập Kế hoạch và Quản trị công việc Hiệu quả" cho các Cán bộ Quản lý công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài NASCO do Viện quản trị kinh doanh FSB tổ chức ngày 24, 29 tháng 11 tại Hà Nội