Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

LKH và Quản lý Công việc VAECO

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Lập kế hoạch và Quản lý Công việc" cho cán bộ quản lý Công ty TNHH kỹ thuật máy bay VAECO do Viện quản trị kinh doanh FSB tổ chức ngày 4,5,7 tháng 11 tại Nội Bài