Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Đào tạo "Kỹ năng giao việc và đánh giá hiệu quả công việc" cho các cán bộ công đoàn công ty than Nam Mẫu - TKV do trường quản trị kinh doanh Vinacomin tổ chức