Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

MiniMBA Xi măng Bỉm Sơn

Đào tạo bộ 3 kỹ năng "Giải quyết vấn đề, Thuyết trình, Lập kế hoạch" trong 3 ngày cho các nhà quản lý cấp trung của công ty xi măng Bỉm Sơn do Khoa quản trị kinh doanh HSB và Viện Công nghệ Xi măng Vicem tổ chức