Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

  • Đào Tạo »
  • 2016 »
  • NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ CHỈ HUY SẢN XUẤT

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ CHỈ HUY SẢN XUẤT

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ CHỈ HUY SẢN XUẤT" cho 2 công ty Tuyển than Hòn Gai, Kho vận Hòn Gai do trường quản trị kinh doanh VBS tổ chức ngày 28,29 tháng 10 tại Hạ Long