Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Quản trị bản thân

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Bồi dưỡng các kỹ năng làm việc hiệu quả" dành cho các chuyên viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam do Viện công nghệ xi măng Vicem và trường Quản trị kinh doanh FSB tổ chức ngày 13,14 tháng 6 tại Hà Nội