Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Quản trị cuộc đời VINGROUP

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo chuyên đề "Quản trị cuộc đời" dành cho cán bộ nhân viên tập đoàn VINGROUP tổ chức ngày 23 tháng 9 tại Times City