Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Sales Pro 167

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng Bán hàng Chuyên nghiệp" cho các học viên lớp Sales Pro 167 của Học viện doanh nhân GED tổ chức ngày 19,20,21 tháng 10 tại Hà Nội