Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Teambuilding Quản trị sự thay đổi

Phần thưởng cho những học viên xuất sắc nhất trong hoạt động Teambuilding Quản trị sự thay đổi cho các cán bộ Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN