Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

VHDN và Giao tiếp Công sở

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Văn hóa Doanh nghiệp và Giao tiếp Công sở" cho cán bộ Quản lý Công ty Tây Nam đá mài do Trường Quản trị kinh doanh VBS tổ chức ngày 6 tháng 11 tại Cẩm Phả