Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

  • Đào Tạo »
  • 2016 »
  • XÂY DỰNG Ý THỨC VÀ TINH THẦN LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM MM04

XÂY DỰNG Ý THỨC VÀ TINH THẦN LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM MM04

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "XÂY DỰNG Ý THỨC VÀ TINH THẦN LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM" cho các học viên lớp Quản lý Cấp Trung MM04 do Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM tổ chức ngày 4 tháng 12 tại Hải Phòng