Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Bệnh Viện Việt Pháp

Cảm ơn các bạn Bệnh Viện Việt Pháp. Một lớp học Đầy tiếng cười và cả những giọt nước mắt sau hai chuyên đề "Người truyền lửa" và "Tư duy sáng tạo" trong chương trình MiniMBA do FSB tổ chức.