Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Công ty CP Sông Đà 3

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và giải quyết vấn đề sáng tạo" cho các cán bộ quản lý thuộc Công ty CP Sông Đà 3 do Viện Quản trị Kinh doanh FSB tổ chức ngày 15,16,17/3 tại Pleiku