Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

CÔNG TY CP SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Giảng Viên nội bộ" cho CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI do trung tâm đào tạo doanh nhân HPM tổ chức tại Hà Nội ngày 21,22/12/2017