Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Công ty Xi Măng Hoàng Thạch

Kết thúc thành công chương trình đào tạo 2 ngày dành cho các cán bộ quản lý Công ty Xi Măng Hoàng Thạch chuyên đề "Tạo động lực và Huấn luyện cố vấn" do HSB tổ chức.