Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

EVNNLDC

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp" cho Cán bộ Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc EVNNLDC do Trung tâm đào tạo Hội truyền thông số Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 14,15,16/3/2017