Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Giám Đốc Sản Xuất 2017

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Giám Đốc Sản Xuất" cho Cán bộ thuộc các Công ty thành viên của Tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt nam VICEM do Công ty ITG tổ chức ngày 27,28/4 tại Hà Nội