Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

  • Đào Tạo »
  • 2017 »
  • KỸ NĂNG KÈM CẶP ĐỘNG VIÊN, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHÂN VIÊN

KỸ NĂNG KÈM CẶP ĐỘNG VIÊN, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHÂN VIÊN

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "KỸ NĂNG KÈM CẶP ĐỘNG VIÊN, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHÂN VIÊN" dành cho Cán bộ nhân viên của Tổng Công ty xi măng Vicem tại các nhà máy do Khoa Quản Trị và Kinh doanh HSB Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức ngày 10,11/5 tại Hạ Long