Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và nâng cao năng lực bản thân" dành cho Cán bộ nhân viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) do Khoa Quản Trị và Kinh doanh HSB Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức ngày 5,6/6 tại Hà Nội