Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

LKH CEO Chuyên nghiệp

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH DÀNH CHO CEO CHUYÊN NGHIỆP" Dành cho học viên lớp Khởi ngiệp - Con đường dẫn đến thành công do Viện Quản trị Kinh doanh FSB tổ chức ngày 29,31/8/2017 và 5,7/9/2017 tại Hà Nội