Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Nghệ Thuật Đàm Phán VNA

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Nghệ Thuật Đàm Phán" dành cho cán bộ khối cơ quan thuộc tổng công ty hàng không Việt Nam VietnamAirlines do Viện Quản trị Kinh doanh FSB tổ chức ngày 12/5 tại Hà Nội