Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Nhóm Bảo Việt

Kết thúc hai ngày học về chủ đề “kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả”cho cán bộ cấp chuyên viên của Tập đoàn Bảo Việt tại Hà Nội