Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Petrolimex Hà Giang

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Quy trình bán hàng 5 bước" cho Đội ngũ bán hàng công ty Petrolimex Hà Giang do CÔNG TY ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP (ProSkills Training) tổ chức ngày 25, 27/7/2017 tại Hà Giang