Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Quản trị cuộc đời Vicem

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Quản trị cuộc đời và kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo" Dành cho cán bộ Công ty Vicem Hải Phòng do Viện Quản trị Kinh doanh FSB tổ chức ngày 18,19/8/2017 tại Hải Phòng