Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Thuyết trình Cecomtech

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp" cho Trung tâm R&D Mobifone do Công ty Cecomtech tổ chức ngày 1,2/8/2017 tại Hà Nội