Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Trung tâm kinh doanh – VNPT Hải Phòng

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng soạn thảo E-mail chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp khách hàng và bán hàng hiện đại" cho Trung tâm kinh doanh – VNPT Hải Phòng do trung tâm đào tạo doanh nhân HPM tổ chức ngày 8/8/2017 tại Hải Phòng