Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Vinaconex 25

Những hình ảnh từ chuyên đề "Lập kế hoạch và quản lý công việc" cho các học viên Lớp Cán bộ Cấp Trung, Cán bộ Kế Cận của Vinaconex 25 do Trường Doanh Nhân Top Olympia tổ chức trong 2 ngày 8,9 tháng 4 tại Đà Nẵng