Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

  • Đào Tạo »
  • 2017 »
  • Xây dựng và Phát triển bộ 3 kỹ năng dành cho nhà Quản Trị

Xây dựng và Phát triển bộ 3 kỹ năng dành cho nhà Quản Trị

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Xây dựng và Phát triển bộ 3 kỹ năng dành cho nhà Quản Trị" cho toàn bộ Cán bộ Quản Lý Cấp trung Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong do trung tâm đào tạo doanh nhân HPM tổ chức ngày 13,14/5 tại Hải Phòng