Home / Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Xi măng Hải Phòng

Những hình ảnh từ chương trình đào tạo "Kỹ năng làm việc hiệu quả" dành cho đội ngũ chuyên viên công ty Xi măng Hải Phòng do Khoa Quản Trị và Kinh doanh HSB Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức ngày 21,22/09/2017 tại Hải Phòng